Cách xóa các ứng dụng đã cài đặt khỏi Store trên Windows 10

Windows 10 giới thiệu một thế hệ ứng dụng mới được xây dựng trên công nghệ mới. Các ứng dụng này được gọi là ứng dụng Windows Store và bài viết này sẽ chỉ cho bạn các cách gỡ cài đặt khác nhau.

1. Sử dụng menu Bắt đầu

Bước 1: Khởi chạy menu Bắt đầu. Nhấp vào nút Bắt đầu, nằm ở dưới cùng bên trái. Bạn cũng có thể nhấn phím Windows trên bàn phím của mình.

Bước 2: Xác định vị trí và nhấp chuột phải vào ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt. Nhấp chuột phải vào ô hoặc ứng dụng trong danh sách Tất cả ứng dụng. Một menu ngữ cảnh sẽ xuất hiện.

Nhấp chuột phải vào ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặtNhấp chuột phải vào ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt

Bước 3: Gỡ cài đặt ứng dụng. Nhấp vào Gỡ cài đặt từ menu ngữ cảnh xuất hiện.

Nhấp vào Gỡ cài đặtNhấp vào Gỡ cài đặt

Bước 4: Xác nhận việc gỡ cài đặt ứng dụng. Một hộp thoại xác nhận nhỏ sẽ xuất hiện. Nhấp vào Gỡ cài đặt để xác nhận rằng bạn thực sự muốn gỡ cài đặt ứng dụng. Nếu bạn thay đổi quyết định của mình, chỉ cần nhấp ra.

Xác nhận gỡ cài đặt ứng dụngXác nhận gỡ cài đặt ứng dụng

Sau khi thực hiện việc này, ứng dụng sẽ biến mất khỏi danh sách và được gỡ cài đặt. Quá trình này có thể mất đến 30 giây.

2. Sử dụng tính năng Tìm kiếm

Bước 1: Khởi chạy tính năng Tìm kiếm. Nhấp vào biểu tượng / thanh tìm kiếm trên Taskbar. Nó có thể xuất hiện dưới dạng biểu tượng Cortana hình tròn.

Xem thêm:  Cách cài đặt Windows Subsystem for Linux 2 trên Windows 10

Bước 2: Tìm kiếm ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt. Nhập tên của nó.

Tìm kiếm ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặtTìm kiếm ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt

Bước 3: Nhấp chuột phải vào ứng dụng từ kết quả. Thao tác này sẽ nhắc một menu ngữ cảnh xuất hiện.

Nhấp chuột phải vào ứng dụngNhấp chuột phải vào ứng dụng

Bước 4: Gỡ cài đặt ứng dụng. Nhấp vào Gỡ cài đặt từ menu ngữ cảnh xuất hiện.

Nhấp vào Gỡ cài đặtNhấp vào Gỡ cài đặt

Bước 5: Xác nhận việc gỡ cài đặt ứng dụng. Một hộp thoại xác nhận nhỏ sẽ xuất hiện. Nhấp vào Gỡ cài đặt để xác nhận rằng bạn thực sự muốn gỡ cài đặt ứng dụng. Nếu bạn thay đổi quyết định của mình, chỉ cần nhấp ra.

Xác nhận gỡ cài đặt ứng dụngXác nhận gỡ cài đặt ứng dụng

Sau khi thực hiện việc này, ứng dụng sẽ biến mất khỏi danh sách và được gỡ cài đặt. Quá trình này có thể mất đến 30 giây.

3. Sử dụng ứng dụng Cài đặt

Bước 1: Mở ứng dụng Cài đặt. Nhấp vào nút Bắt đầu và chọn bánh răng cài đặt.

Bước 2: Vào danh mục Ứng dụng. Nếu bạn không có tùy chọn này (có thể do bạn đang chạy phiên bản Windows 10 cũ hơn), hãy nhấp vào Hệ thống để thay thế.

Đi tới danh mục Ứng dụngĐi tới danh mục Ứng dụng

Bước 3: Tìm ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt. Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm một ứng dụng cụ thể nếu bạn muốn.

Bạn có thể thay đổi thứ tự của danh sách bằng cách chọn một thứ tự sắp xếp khác. Bạn cũng có thể sử dụng thanh tìm kiếm phía trên danh sách ứng dụng để tìm ứng dụng.Tìm ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặtTìm ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt

Xem thêm:  Ứng dụng GUI Linux chính thức ra mắt trên Windows 10 Windows

Bước 4: Bấm vào danh sách ứng dụng.

Nhấp vào danh sách ứng dụngNhấp vào danh sách ứng dụng

Bước 5: Gỡ cài đặt ứng dụng. Nhấp vào Gỡ cài đặt.

Nhấp vào Gỡ cài đặtNhấp vào Gỡ cài đặt

Bước 6: Xác nhận việc gỡ cài đặt ứng dụng. Một hộp thoại xác nhận nhỏ sẽ xuất hiện. Nhấp vào Gỡ cài đặt để xác nhận rằng bạn thực sự muốn gỡ cài đặt ứng dụng. Nếu bạn thay đổi quyết định của mình, chỉ cần nhấp ra.

Xác nhận gỡ cài đặt ứng dụngXác nhận gỡ cài đặt ứng dụng

Sau khi thực hiện việc này, ứng dụng sẽ biến mất khỏi danh sách và được gỡ cài đặt. Quá trình này có thể mất đến 30 giây.

Hy vọng bạn đang thành công.

By admin

Leave a Reply