Cách thu nhỏ màn hình trong Windows 10

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thu nhỏ màn hình trong Windows 10.

Sử dụng nút Thu nhỏ trên thanh tiêu đề của ứng dụng

Giảm thiểu các cửa sổ không hoạt động giúp bạn tối ưu hóa một vùng hạn chế của màn hình.

Các nút Thu nhỏ và Tối đa hóa nằm ở góc trên cùng bên phải của thanh tiêu đề trên cửa sổ ứng dụng. Biểu tượng Thu nhỏ trông giống như một dấu gạch ngang, trong khi biểu tượng Phóng to / Khôi phục thường là một hình vuông khi được phóng to một phần hoặc hai hình vuông chồng lên nhau khi phóng to hoàn toàn. Biểu tượng cuối cùng trong nhóm là nút X để đóng ứng dụng.

Di chuột qua nút để hiển thị chú giải công cụ nếu bạn không chắc chắn.

1. Nhấp vào biểu tượng thu nhỏ để ẩn cửa sổ vào thanh tác vụ.

Nhấp vào biểu tượng thu nhỏ để ẩn cửa sổ vào thanh tác vụNhấp vào biểu tượng thu nhỏ để ẩn cửa sổ vào thanh tác vụ

2. Nhấp lại vào biểu tượng thanh tác vụ để phóng to cửa sổ.

Sử dụng menu nhấp chuột phải trên thanh tiêu đề ứng dụng

Menu ngữ cảnh (nhấp chuột phải) là một phím tắt cho các lệnh khác nhau.

1. Di chuyển chuột lên đầu ứng dụng và thanh tiêu đề của nó.

2. Nhấp chuột phải vào bất kỳ đâu để hiển thị menu.

Nhấp chuột phải vào bất kỳ đâu để hiển thị menuNhấp chuột phải vào bất kỳ đâu để hiển thị menu

3. Chọn Thu nhỏ để ẩn cửa sổ vào thanh tác vụ.

Xem thêm:  Cách khắc phục lỗ hổng PrintNightmare trên Windows 10

Sử dụng Xem trước trên Thanh tác vụ

Có nhiều cách nhanh hơn để kiểm soát chế độ xem của một cửa sổ ứng dụng, nhưng cửa sổ xem trước nhỏ có thể hữu ích khi bạn mở nhiều cửa sổ trình duyệt.

1. Di chuột qua biểu tượng thanh tác vụ của một ứng dụng đang mở để hiển thị bản xem trước.

2. Nhấp chuột phải vào hình thu nhỏ xem trước.

Nhấp chuột phải vào hình thu nhỏ xem trước nhỏNhấp chuột phải vào hình thu nhỏ xem trước nhỏ

3. Chọn Thu nhỏ.

4. Nếu ứng dụng được thu nhỏ, bạn có thể chọn Phóng to, Khôi phục hoặc Đóng.

Làm thế nào để thu nhỏ màn hình nhanh chóng?

Cách thu nhỏ cửa sổ cơ bản cũng là phương pháp nhanh nhất với chuột. Mọi ứng dụng đang mở đều hiển thị một biểu tượng trên thanh tác vụ. Nhấp vào biểu tượng một lần bằng chuột để thu nhỏ cửa sổ ứng dụng đang mở và nhấp lại vào biểu tượng để xem toàn bộ.

Các phím tắt cũng có thể là một cách nhanh chóng để thu nhỏ và phóng to màn hình đang hoạt động. Các phím tắt khác nhau được đề cập trong phần tiếp theo, nhưng tổ hợp phím Windows + D để chuyển đổi cửa sổ được cho là cách nhanh nhất để thu nhỏ màn hình và hiển thị màn hình nền.

1. Nhấn Windows + D để thu nhỏ tất cả các cửa sổ đang mở.

2. Nhấn Windows + D một lần nữa để khôi phục các cửa sổ đã thu nhỏ.

Xem thêm:  Cách sử dụng Screen Mirroring (Miracast) trong Windows 10

Ngoài ra, hãy nhấp vào sọc nhỏ trên thanh tác vụ Windows 10 bên cạnh khu vực thông báo (góc phải màn hình). Đây là nút “Show Desktop” làm cho tất cả các cửa sổ đang mở biến mất để hiển thị màn hình nền.

Peek at Desktop là gì?

Tính năng Aero Peek trên Windows 10 là một cách nhanh chóng khác để hiển thị màn hình nền.

1. Nhấp chuột phải vào vùng Show Desktop trên thanh tác vụ để hiển thị một menu nhỏ.

2. Chọn Xem trên màn hình.

Chọn Peek trên máy tính để bànChọn Peek trên máy tính để bàn

3. Để hiển thị màn hình nền, hãy di chuột qua nút Hiển thị màn hình nền. Di chuyển chuột ra xa và các cửa sổ đang mở sẽ xuất hiện lại.

Bỏ chọn tính năng từ menu để tắt tính năng này khi bạn không cần.

Phím tắt để thu nhỏ là gì?

Phím tắt là cách duy nhất để thu nhỏ màn hình mà không cần chuột. Dưới đây là những cách kết hợp bạn có thể tạo thành thói quen.

Phím tắt 1: Alt + Space + FEMALE

Tổ hợp Alt + Spacebar sẽ mở ra một menu hệ thống nhỏ với các tùy chọn để thu nhỏ và tối đa hóa. Tiếp theo nhấn “N” để chọn tùy chọn thu nhỏ trong menu (bạn có thể thấy chữ cái được gạch chân trong lệnh Minimize). Tổ hợp phím này sẽ chỉ hoạt động nếu ngôn ngữ mặc định của PC là tiếng Anh.

Xem thêm:  5 cách khôi phục biểu tượng Taskbar bị mất trên Windows 10

Phím tắt 2: Phím Windows + MÃ

Tổ hợp phím này sẽ thu nhỏ tất cả các cửa sổ đang mở. Nhấn Windows + Shift + M để khôi phục tất cả các cửa sổ đã thu nhỏ.

Phím tắt 3: Phím Windows + Trang chủ

Phím tắt này sẽ thu nhỏ tất cả các ứng dụng ngoại trừ ứng dụng đang hoạt động.

Phím tắt 4: Phím Windows + Mũi tên Xuống

Nhấn phím Windows và phím mũi tên xuống để giảm một chút kích thước của cửa sổ ứng dụng đang mở. Nhấn Logo Windows + Mũi tên Lên để khôi phục về kích thước ban đầu.

Làm thế nào để thay đổi kích thước màn hình trong Windows?

Các nút thu nhỏ và thu nhỏ hoàn toàn trái ngược nhau. Có một trạng thái ở giữa với hai hình vuông chồng lên nhau, được gọi là Khôi phục. Khôi phục làm giảm kích thước của cửa sổ nhưng không thu nhỏ nó xuống thanh tác vụ.

1. Chọn nút Khôi phục Xuống để giảm kích thước của cửa sổ ứng dụng.

Chọn Restore Down để giảm kích thước của cửa sổ ứng dụngChọn Restore Down để giảm kích thước của cửa sổ ứng dụng

2. Kéo các góc để thay đổi kích thước cửa sổ ứng dụng thành bất kỳ kích thước phù hợp nào.

Windows ghi nhớ kích thước này và khi bạn nhấp vào nút Khôi phục Xuống từ trạng thái tối đa của cửa sổ ứng dụng, nó sẽ trở lại hình dạng và vị trí này.

By admin

Leave a Reply