Cách thay đổi ứng dụng Terminal mặc định trong Windows 10

Bắt đầu với Windows 10 build 21390, bây giờ bạn có thể chọn Windows Console Host (mặc định) hoặc Windows Terminal Preview v1.9.1445.0 trở lên làm ứng dụng Terminal mặc định (giả lập).

Điều này có nghĩa là bất kỳ ứng dụng dòng lệnh nào (ví dụ: PowerShell, Command Prompt, v.v.) sẽ khởi chạy bên trong trình giả lập Terminal đã chọn của bạn theo mặc định.

Nếu bạn chọn Windows Terminal Preview, thì khi bạn mở bất kỳ ứng dụng dòng lệnh nào (ví dụ: PowerShell, Command Prompt, WSL, v.v.), nó sẽ mở bên trong Windows Terminal Preview theo mặc định.

Nếu bạn chọn Máy chủ Windows Console, thì khi bạn mở bất kỳ ứng dụng dòng lệnh nào (ví dụ: PowerShell, Command Prompt, WSL, v.v.), ứng dụng đó sẽ mở trong cửa sổ bảng điều khiển PowerShell, Command Prompt, WSL, v.v.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thay đổi ứng dụng Terminal mặc định thành Windows Console Host hoặc Windows Terminal Preview trong Windows 10.

Lưu ý: Cần cài đặt Windows Terminal Preview v1.9.1445.0 trở lên.

Thay đổi ứng dụng Terminal mặc định trong bảng Thuộc tính

Tùy chọn này sẽ không khả dụng nếu ứng dụng Terminal mặc định hiện được đặt thành Windows Terminal Preview. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần sử dụng tùy chọn 2 để thay thế.

1. Mở Command Prompt, Command Prompt với quyền quản trị, PowerShell, PowerShell với quyền quản trị, WSL hoặc WSL2.

Lưu ý: Bạn cũng có thể chỉ cần nhấp chuột phải trực tiếp vào tệp hoặc lối tắt cửa sổ bảng điều khiển, nhấp vào Thuộc tính và chuyển sang bước 3 bên dưới.

Xem thêm:  Cách điều chỉnh độ sáng máy chiếu đơn giản và hiệu quả - Hanoicontinental

2. Bấm chuột phải hoặc nhấn và giữ trên thanh tiêu đề của cửa sổ bảng điều khiển, sau đó bấm Thuộc tính.

Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ trên thanh tiêu đề của cửa sổ giao diện điều khiểnNhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ trên thanh tiêu đề của cửa sổ giao diện điều khiển

3. Nhấp vào tab Terminal.

4. Chọn Máy chủ Windows Console (mặc định) hoặc Windows Terminal Preview, bất kỳ tùy chọn nào bạn muốn trong menu thả xuống Ứng dụng đầu cuối mặc định.

Chọn Máy chủ Windows Console (mặc định) hoặc Windows Terminal PreviewChọn Máy chủ Windows Console (mặc định) hoặc Windows Terminal Preview

5. Bấm OK.

Thay đổi ứng dụng đầu cuối mặc định trong cài đặt Windows Terminal Preview

1. Mở ứng dụng Windows Terminal Preview.

2. Nhấp vào nút mũi tên xuống ở thanh trên cùng và nhấp vào Cài đặt Ctrl +, (dấu phẩy).

Nhấp vào Cài đặtNhấp vào Cài đặt

3. Nhấp vào Khởi động trong ngăn bên trái.

4. Chọn Máy chủ Windows Console (mặc định) hoặc Windows Terminal Preview cho những gì bạn muốn trong menu thả xuống Ứng dụng đầu cuối mặc định.

5. Nhấp vào Lưu ở dưới cùng bên phải.

6. Bây giờ bạn có thể đóng tab Cài đặt hoặc Windows Terminal Preview nếu muốn.

Đóng tab Cài đặt hoặc Windows Terminal PreviewĐóng tab Cài đặt hoặc Windows Terminal Preview

Hy vọng bạn đang thành công.

By admin

Leave a Reply